Multilingual Turkish Dictionary

ABARTI

ABARTI : Arin Turkish Etimology Dictionary

( qabartu < qab: şişik). abartma. qabartma.
böyük. bolluq. mübaliğə. hapır zopur.
qalmaqal. hay huy. şən. şənlik. yavan. yaran. abat.
abaltı. qabartı. abartmal. qabartmal. qabarıq. abarıq. qabarma. abarma. qabartma. bərcəstəgi. rölyef.
abraq. apraq. qabrat. qabartı. abraq. apraq. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. iğraq

ABARTI : Turkish Turkish

ir şeyi olduğundan büyük ya da çok gösterme, °mübalağa

ABARTI : Turkish English

n. exaggeration, hyperbole, overstatement