Multilingual Turkish Dictionary

ABATLI

ABATLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

alpatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. qafa tutan. dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. muxalif. qəbul edməyən. e;tirazlı. mö;təriz

ABATLI : Turuz Dictionary

qapatlı. avatlı. yavatlı. içli çörək. yavan olmayan yemək

ABATLI : Turuz Dictionary

qapatlı. avatlı. yavatlı. içli çörək. yavan olmayan yemək