Multilingual Turkish Dictionary

ABATLIQ

ABATLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abadlıq. abadanlıq. bayınlıq. bəyinlik. baynalıq. baylıq. bəylik. bayındırlıq. mə;murluq

ABATLIQ : Turuz Dictionary

abadlıq. avadlıq. bayşadlıq. bayındırlıq. ümran

ABATLIQ : Turuz Dictionary

abadlıq. avadlıq. bayşadlıq. bayındırlıq. ümran