Multilingual Turkish Dictionary

ABAYLI

ABAYLI : Turuz Dictionary

qabaylı.
qəhirli. qəzəbli.
qabaylı baxış.
qabaylı sözlər.
diqqətli.
ehtiyatlı. möhtat

ABAYLI : Turuz Dictionary

qabaylı.
qəhirli. qəzəbli.
qabaylı baxış.
qabaylı sözlər.
diqqətli.
ehtiyatlı. möhtat