Multilingual Turkish Dictionary

ABDACHUNG

ABDACHUNG : German Turkish

az meyilli satıh-eğim-epolman