Multilingual Turkish Dictionary

ABDADİLER

ABDADİLER : Turkish Turkish Encyclopedic

İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin (
1031 ) karışıklıklar içinde bulunması nedeniyle 1023 yılında Sevilla Kenti'nde devlet kurdular. Tavaif-ül Mülk ( uydu devlet) özelliğindeki diğer İspanyol İslam devletçiklerini egemenlikleri altına alarak sınır-larını genişlettiler. Bu dönemde Sevilla Kenti, İspanya'da İslam Kültürünün merkezi oldu. 1091 yılında bir Tavaif-ül Mülk devleti olan Murabıtların saldırılarıyla yıkıldı-lar. (*a.)*