Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish Encyclopedic

Turkish Turkish Encyclopedic
1 NİSAN ŞAKASI : Turkish Turkish Encyclopedic

Bugün hemen bütün dünyada geçerli bir şaka günü vardır. 16 yüyıldan beri bu, 1 Nisan günüdür, 1962 yılında Fransa'da Şakaları İnceleme ve Deneme Derneği tarafından kurulan bir Şaka Ensitüsü ve bir de müzesi vardır (Halk Sanat ve Gelenekleri Müzesi'nin bir bölümü).*

10 (ON) : Turkish Turkish Encyclopedic

Roma rakamı: XArap rakamı:

100000 (BİR MİLYON) : Turkish Turkish Encyclopedic

000Bir milyon

1000000000 : Turkish Turkish Encyclopedic

000Bir milyar.*

1000000000000 : Turkish Turkish Encyclopedic

000Bir Trilyon.*

1000000000000000 : Turkish Turkish Encyclopedic

000Bir Trilyar.*

1000000000000000000 : Turkish Turkish Encyclopedic

000Bir Katrilyar.*

11 (ONBİR) : Turkish Turkish Encyclopedic

OnbirRoma rakamı: XI

12 (ONİKİ) : Turkish Turkish Encyclopedic

On iki.Çift sayı.Roma rakamı: XIIArap rakamı: *

13 (ONÜÇ) : Turkish Turkish Encyclopedic

On üçRoma rakamı: XIIIArap rakamı: *

14 (ONDÖRT) : Turkish Turkish Encyclopedic

On dörtRoma rakamı: XIVArap rakamı: *

15 (ONBEŞ) : Turkish Turkish Encyclopedic

On beş.Roma rakamı: XVArap rakamı: *

16 (ONALTI) : Turkish Turkish Encyclopedic

On altı.Roma rakamı: XVIArap rakamı: *

17 (ONYEDİ) : Turkish Turkish Encyclopedic

On yediTekil sayıRoma rakamı: XVIIArap rakamı: *

18 (ONSEKİZ) : Turkish Turkish Encyclopedic

On sekizÇift sayıRoma rakamı: XVIIIArap rakamı: *

19 (19 DOKUZ) : Turkish Turkish Encyclopedic

On dokuzTekil sayıRoma rakamı: XIXArap rakamı: *

19 MAYIS : Turkish Turkish Encyclopedic

Türkiye'nin Samsun ilinde ilçe.*

2 (İKİ) : Turkish Turkish Encyclopedic

Çift sayı.Roma rakamı: II*

20 : Turkish Turkish Encyclopedic

Yirmi.Çift sayı.Roma rakamı: XXArap rakamı: *

200 (İKİYÜZ) : Turkish Turkish Encyclopedic

İkiyüz

3 (ÜÇ) : Turkish Turkish Encyclopedic

Tekil sayı.Roma rakamı: III*

30 : Turkish Turkish Encyclopedic

Otuz.Çift sayı.Bir ayRoma rakamı: XXX*

4 (DÖRT) : Turkish Turkish Encyclopedic

Çift sayı.Roma rakamı: IV*