Multilingual Turkish Dictionary

ABERROMETER

ABERROMETER : English Turkish Medicals

Aberometre:
Aberasyon derecesini ölçmeğe (tayine) yarayan alet;
Hassas deney ve müşahedelerde hataları ölçmekte kullanılan aygıt