Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish Medicals

English Turkish Medicals
-THYMIA : English Turkish Medicals

Zihni durum

-TOME : English Turkish Medicals

Kesme aleti;
Parça, segment

-TROPIC : English Turkish Medicals

Belirli bir noktaya yönelme

-TROPISM : English Turkish Medicals

Uyarıya yönelme veya uzaklaşma anlamına sonek

ABACTERIAL : English Turkish Medicals

Bakteriden muaf

ABACUS : English Turkish Medicals

Nomografi ile elde edilen grafik tablosu

ABALIENATION : English Turkish Medicals

Delilik, cinnet, abalienatio

ABARNAHAS : English Turkish Medicals

Simyagerlerin manyeziye verdikleri ad

ABAROGNOSIS : English Turkish Medicals

Bir şeyin ağırlığını takdir ve sezme meleke (yeti) sinin kaybı

ABARTAMEN : English Turkish Medicals

Simyagerlerin kurşuna verdikleri ad

ABARTHROSIS : English Turkish Medicals

Bakınız: abarticulation

ABARTICULAR : English Turkish Medicals

Mafsaldan uzak, eklemle ilgisi olmayan

ABARTICULATION : English Turkish Medicals

Çıkık. Bakınız: diarthrosis

ABASIA : English Turkish Medicals

Yürüyememek (merkezi veya periferik olur, fakat bazan büsbütün psikojendir), abazi

ABASIC, ABATIC : English Turkish Medicals

Abaziye ait, abazi türünden

ABATE : English Turkish Medicals

Azaltmak, dindirmek (ağrı); Azalmak, dinmek, hafiflemek

ABATEMENT : English Turkish Medicals

azalma, dinme, hafifleme (ağrı, v.s.)

ABAXIAL : English Turkish Medicals

Aks kemiği dışında, eksendışı, eksenden uzak

ABBOT'S PASTE : English Turkish Medicals

Diş sinirini öldürmekte kullanılan, arsenik, morfin ve kreozot taşıyan pat, Abbot patı

ABDOMEN : English Turkish Medicals

Karın, batın

ABDOMINAL : English Turkish Medicals

Karna ait, batnî, abdominalis

ABDOMINO-UTEROTOMY : English Turkish Medicals

Bakınız: abdominohysterectomy

ABDOMINOCENTESIS : English Turkish Medicals

Karın parasentezi, paracentesis abdominis

ABDOMINOCYSTIC : English Turkish Medicals

Karın ve idrar kesesine ait