Multilingual Turkish Dictionary

ABFRAGEN

ABFRAGEN : German Turkish

soruşturmak; (bir dersi) anlattırmak