Multilingual Turkish Dictionary

ABHITZEKESSEL

ABHITZEKESSEL : German Turkish

çürük gazla ısıtılan kazan