Multilingual Turkish Dictionary

ABILITY TEST

ABILITY TEST : English Turkish military

KABİLİYET (YETENEK) TESTİ, SANAT TESTİ:Yeni celp eratının belirli bir meslekte bilgi ve hüner sahibi olup olmadıklarını tespit için yapılan test. Buna "trade test" de denir