Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish military

English Turkish military
"Q" CORRECTION : English Turkish military

"Q" DÜZELTMESİ:Enlemler alınırken, yüzey gök kutbuna nazaran yer değişikliğini karşılamak üzere, kutup yıldızı irtifa gözlemlerine uygulanan düzeltme

0-0 LINE : English Turkish military

GÖZETLEME HATTI:Kolordu veya topçu kuvvet komutanı tarafından tayin edilen ve ana gözetleme sorumluluğunu kolordu topçusu ile tümen topçusu arasında bölen, sahra topçu gözetlemesini koordine etmek için kullanılan bir hat

1. BAROMETRIC ALTIMETER : English Turkish military

BAROMETRİK ALTİMETRE:Belirli bir basınç verisinin üzerinde uçağın irtifaını gösteren bir cihaz. Veri, cihaz üzerindeki bir tali göstergedeki belirli bir basınca ayarlamak suretiyle değiştirilebilir

2. BAROMETRIC ALTIMETER, REVERSIONARY : English Turkish military

BAROMETRİK ALTİMETRE, TEKRAR İNTİKAL EDEN:Göstergesinin, normal olarak dış kaynaktan gelen veriden oluştuğu (merkezi hava bilgisayarı veya irtifa bilgisayarı), başarısızlık veya elle idarenin seçildiği durumlarda hava basıncıyla çalışan bir altimetre

3. CABIN PRESSURE ALTIMETER : English Turkish military

KABİN BASINCI ALTİMETRESİ:Bir hava aracı kabini içindeki basıncı ölçen ve seçilmiş standart atmosfere göre irtifa cinsinden bir değer veren bir cihazdır

4. RADAR ALTIMETER : English Turkish military

RADAR ALTİMETRESİ:Radyo altimetre ile aynıdır

5. RADIO ALTIMETER : English Turkish military

TELSİZ ALTİMETRESİ:Uçak ile yüzey arasındaki mesafeyi, yansıtılmış bir telsiz/radar iletimiyle belirlenen şekilde dikey olarak gösteren bir cihazdır

A : English Turkish military

AMOUNT OF CLOUDS, IN EIGHTS::Bulutluluk oranı (sekizin kesirleri olarak belirtilir)

A - 10 : English Turkish military

Bakınız: "Thunderbolt II"

A - 4 : English Turkish military

Bakınız: "Skyhawk"

A - 6 : English Turkish military

Bakınız: "Intruder"

A - 7 : English Turkish military

Bakınız: "Corsair II"

A FORTIORI ANALYSIS : English Turkish military

DESTEKLEYİCİ ANALİZ:

A FRAME : English Turkish military

A VİNCİ:Araçları veya diğer ağır cisimleri kaldırmaya mahsus, genel olarak A harfi biçiminde, mekanik kaldırma tertibatı. Bu vinç, sabit bir kaide üzerinde bulunur veya bir araç üzerine tespit edilmiş olabilir

A PRIORI : English Turkish military

ÖNSEL:

A TRAIN : English Turkish military

MUHAREBE AĞIRLIĞI, A AĞIRLIĞI:Bak. "Combat train" ve "unit train"

A-HOUR:A- SAATÝ : English Turkish military

Müşterek Kurmay Başkanları Heyeti tarafından sevk ve idare edilen harekata ayrılmış saat

ABAC SCALE : English Turkish military

ABAC ÖLÇEĞİ:Bir merkatör projeksiyonu üzerine büyük dairesel kerteriz noktalarını işaretlerken buna tekabül eden açıyı bulmakta kullanılan Monogram

ABANDON : English Turkish military

TERK ETMEK; VAZGEÇMEK; GEMİYİ TERK ETMEK:Askeri ağırlıkları, muhafazası veya gereken şekilde tertiplenmesi düşünülmeksizin muharebe meydanında bırakmak

ABANDONMENT : English Turkish military

TERK; TERK ETME; VAZGEÇME:Terim, aslında demiryolu nakliyat şirketinin, nakliyat işine, demiryolu şebekesinin belirli bir noktasında son vermesi halini ifade eder; bazen de, nakliyat sırasında değerini tamamen kaybedecek derecede hasar görmüş malı red ve bu hasardan nakliyeciyi sorumlu tutma halidir

ABATEMENT : English Turkish military

CEZA İNDİRİMİ:Bir mahkuma ait ceza süresinin, iyi halinden ötürü ve bazı hizmetlerde kullanılmak üzere ay ve gün itibariyle, azaltılması. Ayrıca bakınız: "extra good time", "good conduct" ve "good conduct time. "

ABATIS : English Turkish military

AĞAÇ ENGELİ:Kesilmiş, devrilmiş veya küçük boy ağaçları ya da aşağıya doğru eğilmiş dalları, çok kez dikenli telle birbirine bağlayarak yapılan engel. Ayrıca bakınız: "dead abatis", "live abatis. "

ABEAM : English Turkish military

DİKLEMESİNE:Nispi olarak yaklaşık 090° veya 270°'lik kerteriz; bir aracın boy eksenine dik açıda olan; omurgaya dikey olarak; bordanın tam ortası hizasında

ABEAM REPLENISHMENT : English Turkish military

BORDADAN BÜTÜNLEME İKMALİ:Yan yana seyreden iki gemi arasında tesis edilen donanımla personel ve/veya ikmal maddelerinin nakli

ABILITY TEST : English Turkish military

KABİLİYET (YETENEK) TESTİ, SANAT TESTİ:Yeni celp eratının belirli bir meslekte bilgi ve hüner sahibi olup olmadıklarını tespit için yapılan test. Buna "trade test" de denir