Multilingual Turkish Dictionary

ABRA DÜŞMƏK

ABRA DÜŞMƏK : Az Turkish Farsi

سر و سامان گرفتن.سامان یافتن.به حال معقول افتادن.مأخوذ افتادن