Multilingual Turkish Dictionary

ABRAQ

ABRAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

apraq. abartı. abartma. qabartma qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. iğraq

ABRAQ : Turuz Dictionary

abrı. (< yapraq: örtük). utanc. həya. nəzakət

ABRAQ : Turuz Dictionary

abrı. (< yapraq: örtük). utanc. həya. nəzakət