Multilingual Turkish Dictionary

ABSCHLIEßEN

ABSCHLIESSEN : German Turkish

kilitlemek; bitirmek; (biriyle) anlaşmak, sözleşmek