Multilingual Turkish Dictionary

ABSOLUTE

ABSOLUTE : English Azerbaijani Turkish

mütləq, sözsüz, şərtsiz, danışıqsız; hədsiz, hüdudsuz tamamilə, mütləq, tam