Multilingual Turkish Dictionary

ABSOLUTE QUARANTINE

ABSOLUTE QUARANTINE : English Turkish military

TAM KARANTİNA; MUTLAK TECRİT:Bulaşıcı bir hastalık taşıyan insan veya hayvanların tecrit edilmeleri veya bulaşıcı hastalığa tutulmuş şahısları ihtiva eden bir teşkilin, diğer birlik ve şahıslarla temas ettirilmemesi. Bu şekil tecritte bütün işler ve temaslar kesilir; kısmi tecritte ise, bazı işler, bazı sınırlamalar dahilinde devam eder. Ayrıca bakınız: "working quarantine"