Multilingual Turkish Dictionary

ABSOLVENT

ABSOLVENT : English Turkish

adj. günah çıkartan, hataları bağoşlamak için hizmet eden, günahtan arındıran

ABSOLVENT : German Turkish

(ln f) m bir okuldan mezun (cikmis, yetişen) Eieren l. (Studien, Gastspiel) bitirniek; ikmal etm.
(Priifunfi) gecirmek
rel. gi;nah bagislamak