Multilingual Turkish Dictionary

ABSTAINER

ABSTAINER : English Azerbaijani Turkish

total abstainer
dilinə içki dəyməyən adam, içki içməyən

ABSTAINER : English Turkish

n. içki içmeyen kimse