Multilingual Turkish Dictionary

ABSTRACT

ABSTRACT : English Azerbaijani Turkish

a. mücərrəd, abstrakt;
n. 1] xülasə, nəticə; çıxarış [kitabdan və s.] 2] mücərrəd anlayış; mücərrədlik; in the abstract mücərrəd olaraq
v. 1] almaq, götürmək [fikir və s.] 2] fikrən ayırmaq, təcrid etmək; 3] məzmunu qısaca ifadə etmək; 4] huşsuz, ağlı başında olmayan;

ABSTRACT : English Turkish Textile

çözmek (ayırmak)