Multilingual Turkish Dictionary

ABSTRAKTLAŞDIRILMAQ

ABSTRAKTLAŞDIRILMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* abstracted

ABSTRAKTLAŞDIRILMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Mü-
cerredleşdirilmek, mücerred mefhumlar yaradılmaq; mentiqi olaraq konkret, ayrı-ayrı eşyadan ümumi mefhumlara ve inkişaf qanunlarına keçilmek.