Multilingual Turkish Dictionary

ABSTRAKTLAŞDIRMAQ

ABSTRAKTLAŞDIRMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to abstract [d]

ABSTRAKTLAŞDIRMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Mücerred-
leşdirmek, mücerred mefhumlar yaratmaq; mentiqi olaraq konkret, ayrı-ayrı eşyadan ümumi mefhumlara ve inkişaf qanunlarına keçmek; bir şeyi onun ikinci dereceli ela-metlerinden serf-nezer ederek tedqiq etmek.