Multilingual Turkish Dictionary

ABTALLIQ

ABTALLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abdallıq. salçalıq. saçığlıq. cacıqlıq ( < saçmaq). alqınlıq. ənayilik. gərzəklik. ağıldan kəsiklik, qırıqlıq. qırıltı. səfehlik < sapaqlıq

ABTALLIQ : Turuz Dictionary

abdallıq. gərizlik. gerizlik. qapılqanlıq. alınqanlıq. alınanlıq. çalınanlıq. çalaqlıq. salaqlıq. aldananlıq. kövsəllik. səktilik. axmaqlıq. yozanlıq

ABTALLIQ : Turuz Dictionary

abdallıq. gərizlik. gerizlik. qapılqanlıq. alınqanlıq. alınanlıq. çalınanlıq. çalaqlıq. salaqlıq. aldananlıq. kövsəllik. səktilik. axmaqlıq. yozanlıq