Multilingual Turkish Dictionary

ABUSE

ABUSE : English Turkish Redhouse

a.buseıbyus' isim
kötüye kullanma, yolsuzluk, suiistimal.
acımasızca yerme, sövüp sayma.
küfürler, sövgüler.
(bedensel veya ruhsal) işkence