Multilingual Turkish Dictionary

ABVERDIENEN

ABVERDIENEN : German Turkish

l. alman ücretinin bir miktanni biriktirmck
hizmetiyle bir borcu ödemek