Multilingual Turkish Dictionary

ABXAZ

ABXAZ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. Abkhazian II. s. Abkhazian; abxaz dili Abkhazian, the Abkhazian language

ABXAZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Abxaziyanın esas ehalisini teşkil eden xalqın adı ve bu xalqa mensub adam. Abxaz xalqı. Abxaz dili.