Multilingual Turkish Dictionary

ABZAS

ABZAS : Azerbaijani English Dictionary

i.
indention, indentation; yeni abzas abzasdan başlamaq to indent a line, to begin* a new line / paragraph;
[mətnin bir hissəsi] paragraph

ÄBZAS : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[alm.]
Setirbaşı. Abzasdan baş-lamaq. Abzasdan oxumaq. Müxtəlif abzas-ların yerli-yerində olmasına fikir verilməli.
Metnin bir setirbaşından o biri setirba-şına qeder olan hissesi. Birinci abzası oxu-maq. Redaktor məqalənin ikinci abzasını atdı.