Multilingual Turkish Dictionary

AC-SUSUZ

AC-SUSUZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. bax ac II II. z. bax ac III

AC-SUSUZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf Heç bir şey yemeden, acqarına, tamamile ac halda. [Hacı Murad:] Ac-susuz altı saatdır o tacirin, bu tacirin dükanının qabağını kəsdirib borc yığıram. S.S.Axundov. Neçəgün meşədə ac-susuz qa-lan Xanməmməd təsadüfən tapılır və yarım-can halda qalaya gətirilir. çemenzeminli.