Multilingual Turkish Dictionary

ACALAN

ACALAN : Turuz Dictionary

- acalan karvana taxılar, döğüşə çıxan qalxana. (taxılmaq. qatışmaq. qatılmaq. girmək. girinmək)

ACALAN : Turuz Dictionary

- acalan karvana taxılar, döğüşə çıxan qalxana. (taxılmaq. qatışmaq. qatılmaq. girmək. girinmək)