Multilingual Turkish Dictionary

ACAMANLIQ

ACAMANLIQ : Turuz Dictionary

acmanlıq. acgözlük. dargözlük. soxatatylıq. soxuluq. soxağlıq. soxluq. tamahkarlıq. hərislik

ACAMANLIQ : Turuz Dictionary

acmanlıq. acgözlük. dargözlük. soxatatylıq. soxuluq. soxağlıq. soxluq. tamahkarlıq. hərislik