Multilingual Turkish Dictionary

ACARIASIS

ACARIASIS : English Turkish Medicals

Vücudun parazit veya böceklerin istilasına uğrama hali (acaridiasis, acarinosis, acariosis)