Multilingual Turkish Dictionary

ACAYTMAQ

ACAYTMAQ : Turuz Dictionary

acıqdırmaq. hirsləndirmək.
açıqdırmaq. rəhmə gətirmək.
açaytmaq. açıqdırmaq. yeməyə ititmək. gltirtmək. istətmək

ACAYTMAQ : Turuz Dictionary

acıqdırmaq. hirsləndirmək.
açıqdırmaq. rəhmə gətirmək.
açaytmaq. açıqdırmaq. yeməyə ititmək. gltirtmək. istətmək