Multilingual Turkish Dictionary

BÂ-İ KASEM

BÂ-İ KASEM : Turkish Risale

Arabçada yemin maksadı ile kelime başına getirilen bâ. $ "Billâhi" gibi. * Farsçada: Bâ $ diye yazılırsa; ile, beraber, birlikte, sâhip mânalarına gelir. Arapçadaki Zû gibidir

BÂ-İ KASEM : Ottoman Turkish

"Arabçada yemin maksadı ile kelime başına getirilen bâ. $ ""Billâhi"" gibi. * Farsçada: Bâ $ diye yazılırsa; ile, beraber, birlikte, sâhip mânalarına gelir. Arapçadaki Zû gibidir."