Multilingual Turkish Dictionary

B.B.C.

B.B.C. : English Turkish Redhouse

B.B.C.bi'bi'si' kısaltma British Broadcasting Corporation B.B.C. (İngiliz Radyo-Televizyon Kurumu)