Multilingual Turkish Dictionary

B.C.G.

B.C.G. : English Turkish Medicals

Sığır tüberküloz basilinden yararlanarak hazırlanan bir aşı