Multilingual Turkish Dictionary

B8ZS

B8ZS : English Turkish Haberlesmesi

(Bipolar with Eight Zero Substitution, Çift Kutup ile Sekiz Sıfır  Temsili)
Açık kanal DS-1 hizmetleri için bir hat kodlama yöntemi. B8ZS’in kullanımı kullanıcının DS-0 başına 64 Kbps oranında veri iletmesine olanak tanır. Eşzamanlamanın sağlıklı yapıla