Multilingual Turkish Dictionary

BA ƏLAMƏT İBLAĞ KƏRDƏN

BA ƏLAMƏT İBLAĞ KƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

əlikdirtmək