Multilingual Turkish Dictionary

BA HƏM YEKİ ŞODƏN

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

anlaşım

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

anlaşış

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

anlaşma

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

antlaşım

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

antlaşış

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

antlaşma

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

ağdaşım

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

ağdaşış

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

ağdaşma

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

ağlaşım

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

ağlaşış

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

ağlaşma

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

iləlik

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

ir olmuş

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

irikik

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

irikmiş

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

irləşik

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

irləşmə

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

irləşmiş

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

irlik

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

irliş

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

irlit

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

iləlşik

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

sözləşim

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

sözləşiş

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

sözləşmə

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

uyuşma

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

uyuşum

BA HƏM YEKİ ŞODƏN : Turuz Farsca - Türkce

uyuşuş