Multilingual Turkish Dictionary

BA KƏFİ DƏST ZƏDƏN

BA KƏFİ DƏST ZƏDƏN : Turuz Farsca - Türkce

çapatlamaq gəcləmək. gəjləmək