Multilingual Turkish Dictionary

BA SƏDA ĞƏZA XORDƏN

BA SƏDA ĞƏZA XORDƏN : Turuz Farsca - Türkce

keşinmək dada dada, sora sora yemək