Multilingual Turkish Dictionary

BA SƏDAYİ BOLƏND SƏDA KƏRDƏN

BA SƏDAYİ BOLƏND SƏDA KƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

ögürmək bağırmaq