Multilingual Turkish Dictionary

BA TƏMAMİ TƏVANAYİ (TA Mİ TƏVANİST)

BA TƏMAMİ TƏVANAYİ (TA Mİ TƏVANİST) : Turuz Farsca - Türkce

aldığına ildiyinə. başara bildiyinə. kəsə bildiyinə.
aldığına vurdu: ildiyinə vurdu.
ayaq aldığına ılqamaq: ayaq ildiyinə çapmaq.
başı aldığına: başı ildiyinə:ağlı kəsdiyinə