Multilingual Turkish Dictionary

BA ZUR

BA ZUR : Turuz Farsca - Türkce

asarı basırla. basmayla. daratı. darmayla. dirəti. dirəyişlə. qamçılı. döğməklə. döğərək. dəğnəklə. güclə. qapsanaq. qasbanaq. zorla

BA ZUR : Turuz Farsca - Türkce

asarı basırla. basmayla. daratı. darmayla. dirəti. dirəyişlə. qamçılı. döğməklə. döğərək. dəğnəklə. güclə. qapsanaq. qasbanaq. zorla