Multilingual Turkish Dictionary

BA ZUR SOVQ DADƏN

BA ZUR SOVQ DADƏN : Turuz Farsca - Türkce

yürgütmək zorla yeritmək