Multilingual Turkish Dictionary

BA'ZİYET

BA'ZİYET : Turkish Risale

Bazılarına âit oluş. Herkese âit olmama. Herkesle alâkalı olmama. Bir şeyin bir kısmı ve bir miktarı

BA'ZİYET : Ottoman Turkish

Bazılarına âit oluş. Herkese âit olmama. Herkesle alâkalı olmama. Bir şeyin bir kısmı ve bir miktarı