Multilingual Turkish Dictionary

BAÇAT

BAÇAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

çapat. qamat. qapat. tapat. biçət.
licim. balat. patlet. lapatqa. dış görnüş. rıxtım. biçgi. şəkil. biçim. biçmə. yarma. yaxtım. rıxtım. yatım. yaxışıq. form. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. munasibət.
baqqal. çərçi. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. xırdavatçı. xırda satıcı.
oğul sən bunu çapat yapdın.
çapatıva gedməsəydi, bir söz diyəcəkdim.
əğim. istək. dilək. dəlilik. divanəlik. meyl. iştiyaq. qaplıca. qapcıq. həvəs.
gənclərin tapatın doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə qanırmaq gərək.
ev, aşlıq (aşpazxana) qoşuları. moblıman.
qol. əl.
qamatından yapışıb çəkdi apardı

BAÇAT : Turuz Dictionary

(bağçat). iki ayaqlı (qıçlı) nərdüvan

BAÇAT : Turuz Dictionary

(bağçat). iki ayaqlı (qıçlı) nərdüvan