Multilingual Turkish Dictionary

BABÜR DEVLETİ

BABÜR DEVLETİ : Turkish Turkish Encyclopedic

Timur'un torunlarından Babür Fergana egemenliğini yitirdikten bir süre sonra 1504 yılında Kabil'i alarak kendi adıyla anılan veya Hint-Türk Devleti de denilen devleti kurdu. Sultan Babür 1530 yılında öldüğünde Kuzey Hindistan'ın tümü sınırları içindeydi. 300 yıldan fazla varlığını sürdüren devlet
Yüzyıl'da kuzeyden İranlılar'ın, güneyden İngilizler'in saldırılarıyla zayıfladı. 1858 yılında da İngilizler tarafından yıkıldı. (*a.)*