Multilingual Turkish Dictionary

BABİL UYGARLIĞI

BABİL UYGARLIĞI : Turkish Turkish Encyclopedic

Arap Yarımadası'nda yaşayan Sami ( Arap ) kavimlerinin Mezopotamya'da Babil Kenti ve çevresinde oluşturdukları uygarlıktır. I. Babil Devleti, MÖ 2100 yıllarında kuruldu. Bu dönemin en ünlü hükümdarı Hammurabi'dir. Hammurabi, Mezopotamya'nın tümünü egemenliği altına almanın yanı sıra, Sümer yasalarını Sami geleneklerine uydurarak Mezopotamya'nın en ünlü yasalarını hazırladı. Ölümünden sonra devlet gücünü yitirdi ve MÖ 1800 yıllarında Hititliler tarafından yıkıldı. MÖ 612 yılına kadar çeşitli devletlerin egemenliği altında yaşayan Babilliler bu tarihte Medler'le birleşip Asur egemenliğine son vererek II. Babil Devleti'ni kurdular. Böylece, MÖ 538 yılında Persler tarafından yıkılıncaya kadar bölgeye egemen oldular. Astronomi, aritmetik ve geometri alanında gelişen Babilliler'in çok katlı asma bahçeleri dünyanın yedi harikasından biridir. 90 metre yüksekliğinde olan Babil Kulesi (Ziggurat = tapınak ) gözlemevi amacıyla yapılan önemli yapıtlardandır. (*a.)*