Multilingual Turkish Dictionary

BABAVA

BABAVA : Turuz Dictionary


kәmsitiklə baxma ulu babava. (kәmsitiklə: həqarətlə. təhqirlə)

BABAVA : Turuz Dictionary


kәmsitiklə baxma ulu babava. (kәmsitiklə: həqarətlə. təhqirlə)